There is no video clip yet

Projektõpe ja robotid

Tähejütsides projekti teema "Võõrad maad". Kõigepealt ehitati laste ühistööna Antarktika ja Egiptus.

Seejärel mängiti dashidega mängu "Seiklused Egiptuses". Eesmärgid: 

1. Lapsed mõistavad, ei maailmas eri riikides valitseb erinev kliima, on erinev taimestik ja loomariik

2. Lapsed kinnistavad mõisteid "püramiid, palm, krokodill, muumia"

Rühmatoas: püramiidid, palmid, krokodillid, Niilus. Püramiidide seintel laste joonistatud- kleebitud muumiad.

Paaritöö dashidega, eelnevalt proovisime ka blue- botte.Jätkuvalt teema "Võõrad maad".

Lugema ja kirjutama õpetamine, mina ja keskkond, matemaatika. Lapsed harjutavad paaritööd, arvestama kaaslasega, tegema temaga koostööd.

1. Põrandal kolm "saart võimlemisrõngastes: Egiptus, Antarktika, ookean.

Vabalt on laiali paigutatud sõnad LIIV, KÜLM, JÄÄ LUMI, PALM, KALAD, LAEV, PINGVIIN, PÄIKE.

2.Laste paarid saavad kahepeale ühe dashi ja i- padi. Ülesanne on liikuda sõnade vahel ringi. Kui jõuad mistahes sõnani, siis loed selle kokku või püüad tuttavate tähtede abil sõna ära aimata. Teine paarilistest viib sõna vastavale "saarele" ringi sisse. Seejärel vahetatakse i- pade ja robotit juhib teine laps. Mäng kestab, kuni kõik sõnad on leidnud õige paiga. Korraga on tegevuses 2 paari lapsi.

Lõimitud valdkonnad: Matemaatika, keel ja kõne, mina ja keskkond. Tegevus: Mängus osales korraga neli last. Lapsed kordamööda tõstsid ozoboti robotit (Jussikest) ühelt rajalt järgmisele, nii et robot jõudis iga nädalapäevani. Laps nimetas, mis numbri juurde robot jõudis ja õpetaja küsis raamatu („Jussikese seitse sõpra“) põhjal, millise päeva juurde Jussike siis jõudis. Iga nädalapäeva juures vaatas laps, kas nädalapäeva nimetuses on A-täht ja õpetaja häälis nädalapäevi.

Lainekratid 3-4 aastased Dash mäng „ Politsei liikluslinnakus“ Prjoekt „Kui ma ükskord suureks saan...“ Teema- Politsei. kirjeldus: Lapsed meisterdasid liikluslinnaku tarvis sõiduteed ning ehitasid klotsidest vabalt valitud hooneid. Hiljem panid lapsed õpetaja abiga kokku liikluslinnaku ning ehitasid klotsidest vabalt valitud hooneid. Hiljem panid lapsed õpetaja abiga kokku liikluslinnaku ning proovisid politsei robot Dashiga ümber linnaku sõita.

Lõimitud tegevused: Keel ja kõne, matemaatika, liikumine, mina ja keskkond, kunst. Tegevus: Lapsed meisterdasid 7 päeva tegelased kohvitopsidele ja ehitasid erinevatest klotsidest üksi või paarilisega seitse maja. Asetasime tegelased iga maja juurde. Õpetaja pani iga maja juurde nädalapäeva nimetuse koos numbriga. Kaks last said dash roboti Jussikeseks, kes läbis kõik nädalapäevad ehk kõik majad, mis valmis ehitati ja kaks last panid sphero robotid liikuma. Kui Jussike jõudis pühapäevamaale, proovisid järgmised lapsed roboteid juhtida.

Ozobot - Esemed kodudes, üks ja palju (Tuulekratid 3-5a) Projekt "Mängime kodu" ühe osana vaatasime, milliseid esemeid kodudes on. Lapsed tõid paralleele oma kodudega ja oma kogemustega. Esemed meie kodus - sõnavara laiendamine. Arv, number 1 ja mõiste palju. Oma järjekorra ootamine, kaaslase kuulamine, esinemisjulgus, tähelepanu. Mäng Lapsed võtsid loosina tagurpidi piltide hulgast pildi, nimetasid eseme(-d), jutustasid oma kogemusest. Loendasid ja Ozobot robot viis pildi number ühe juurde (kui pildil oli 1 ese) ja teisele väljale, kui esemeid pildil oli rohkem kui üks.

Robotite pangarööv - Projekt Filmi sisse minek. Vihmajütsid

Projekt lõppes filmi "Robotite pangarööv" valmimisega. Stsenaarium, valgus, heli, näitlejate valik, kostüümid, filmilinnaku ehitamine, filmimine. Lapsed õppisid projekti käigus ise stsenaariumi kirjutama,filmilinnakut ehitama, kirjutamist, lugemist, muusikat, raha trükkimist

Robotid stardijoonel!

Projektõpe AEG. Lauamäng robotitega.

Tunnetus ja õpioskused. 

Laps viib alustatu lõpuni! Laps koristab enda järgi kui on mängu -või tööprotsessi lõpetanud.

Sotsiaalsed oskused.

Laps õpib arvestama meeskonnaga ja on valmis rühmakaaslastega tegema koostööd. Laps õpib aitama ja õpetama rühmakaaslast vajadusel (nt. lapselt lapsele õppimine - lugemine, kirjutamine, arvutamine - lapsed, kes oskavad aitavad järgi neid lapsi, kes veel päriselt ei oska).

Eneseteenindus, iseseisvus.

Laps õpib iseseisvalt võtma kappidest vajalikke töövahendeid ja hiljem oskab neid ka tagasi panna.

Mina ja keskkond.

Kirjeldab oma sõnadega loodust ja inimesi erinevates tsüklites: ööpäev, nädal, aastaring, kuud seostab muutusi looduses aastaaegade vaheldumisega ning oskab neid kirjeldada.

Matemaatika.

Laps mõistab arvude rida 12-ni, tunneb numbrimärke ning oskab neid kirjutada. Tutvub numbrimärkidega kuni 31-ni. 

Lugemine ja kirjutamine. Reeglikaardi lauamängu juurde.

Laps veerib kokku sõnu. Laps kirjutab joonistähtedega sõnu, kas õpetaja või sõbra abiga õigesti järjestatud ühekordsete tähtedega.

Kunst.

Reeglikaartide ja mängu joonistamine, kujundamine.

Vihmajütsid 6-7-aastased lapsed.

Projektõpe - AEG!

EESMÄRK: Kuude nimede kinnistamine, lauamängu kujundamine, numbrite kinnistamine kuni 31-ni, pühade nimetamine ja kinnistamine kuude lõikes, robootiliste vahendite kasutamine nö lauanuppudena.

Lainekratid 3-4 aastased

We- Do Tähejütsides

Tähejütside rühma poistele on väga meeldinud juhiste järgi roboteid ehitada, ja nad saavad hästi hakkama. Pikad õhtud on olnud sisustatud.

Blue bot ja mõistatused. Keel ja kõne, mina ja keskkond. Eesmärk: Laps teab ja oskab esitada mõistatusi. Laps või õpetaja ütleb mõistatuse. Leitakse õige vastus ja programmeeritakse blue-bot vastavalt, et see liiguks õigele sõnale.

Ozobot ja kell. Matemaatika, keel ja kõne. Eesmärk: laps oskab lugeda koodide tähendusi ja panna need kirja. Teab pool, täis ja veerandtunde ja oskab neid kellal märkida.

Bee-bot ja rooma numbrid. Matemaatika. Eesmärk: laps teab rooma numbreid ja oskab leida vastava. Tegevus: laps saab numbri ja leiab vastava rooma numbri aluselt. Programmeerib bee-boti vastavalt, et see liiguks õigele numbrile.

Spherod Tähejütsides

Eesmärgid: Mina ja keskkond- ajamõisted hommik- päev- õhtu- öö.

Emakeel- laps kuulab lauseid (oskajad loevad ise) ja paigutavad õigesse jaotusesse spherode abil (nt. tõusen ja panen riidesse)

Matemaatika: kiiresti- aeglaselt, vasakule-paremale; edasi- tagasi (spherode liikumise kirjeldamine)

Tegevuse kava:

Projektõpe "MINA JA AEG"

Eelnevalt on ööpäeva osd läbi arutatud ja selgeks tehtud, mis tegevused millalgi toimuvad, missugustest osadest koosneb ööpäev.

Lapsed on teinud meeskonnatööd ja joonistanud tabeli eri ajajaotustesse vastavaid pilte.

Järgneb kinnistamine spherode abil. Lapsele loeb lause ette õpetaja, oskajad loevad ise. Sphero abil peab laps selle sedeliga ajatahvlini jõudma ja õigesse jaotusesse paigutama. Teekonna kirjeldamine lapse poolt: kus on vaja vasakule- paremale, kus tagasi pöörata, kus otse liikuda. Lapsed reguleerivad spherode kiirust.

Tähejütside lapsed kordasid ja kinnistasid spherode abil ajamõisteid "hommik- päev- õhtu- öö". Ülesanne oli lause viia sphero abil ja kinnitada õige ajahetke juurde.

Ozobot "Lind"

Päikesepõnnid (4-5a) panid ozoboti abiga linnu kehaosad kokku.

Nädalapäevad ja BlueBoti liikumise programmeerimine paberil.

Laps teab nädalapäevi ja nende järjestust. Laps nimetab järgneva nädalapäeva ja programmeerib BlueBoti liikumise alusel, pannes selle eelnevalt paberle koodina kirja.

Pilvepõnnid, oktoober 2019.

Lego Learn To Learn - legode sorteerimine juhendi järgi (Tuulekratid 4-5a)

Legodega on alati tore mängida. Tegelikult on tore neid ka korrastada.

4-5aastased tuulekratid sorteerisid legosid juhendi järgi tagasi kotikestesse.

Leia samasugune, kuju, värv, täpsus, kannatlikkus, koostöö, tähelepanu.

Lego Learn To Learn - Arvumaa nr "Ühele" küla ehitamine (Tuulekratid 3-5a)

Legodest kerkis uhke küla, koos külaelanike ja külavanem nr “Ühega”.

Iga laps sai omale oma kotikese legodega, ümmarguse krundi

Ülesanne oli ehitada krundile oma soovi järgi maja - loovus, kannatlikkus, täpsus, iseseisev töö, julgus esitleda oma tööd.

Külavanem oli Arvumaa elanik number "Üks"

Ozobot - Esemed kodudes, üks ja palju (Tuulekratid 3-5a)

Projekt "Mängime kodu" ühe osana vaatasime, milliseid esemeid kodudes on. Lapsed tõid paralleele oma kodudega ja oma kogemustega.

Esemed meie kodus - sõnavara laiendamine. Arv,  number 1 ja mõiste palju. Oma järjekorra ootamine, kaaslase kuulamine, esinemisjulgus, tähelepanu.

Mäng

Lapsed võtsid loosina tagurpidi piltide hulgast pildi, nimetasid eseme(-d), jutustasid oma kogemusest. Loendasid ja Ozobot robot viis pildi number ühe juurde (kui pildil oli 1 ese) ja teisele väljale, kui esemeid pildil oli rohkem kui üks.

Oktoobris Tähejütsides

Projektõppe teemaks olid "Putukad ja ämblikud". Tähejütsid püüdsid leida teed putukate piltide juurde, aga mitte lihtsalt, vaid saame ja pöördeid ette arvestades. See pole sugugi kerge, vajab palju kalkuleerimist ja arvestamist. Algulei tahtnud sugugi välja tulla, pikapeale osadel lastel täitsa õnnestus.

Proovisime ka Code Week ülesannet läbida numbrirada 1- 10. Oli palju pusimist, eksimisi. Leidsime, et oleks lihtsam alustada viie piires.

Tuulekrattide rühm osales RoboOlümpial. (3-7a tuulekratid)

Ühisel hääletusel valisid lapsed lahendamiseks algtaseme Dashi missiooni (https://roboolumpia.ee/missioonid.html#features3-11)

Lapsed arutlesid, tegid meeskonnatööd. Arvestasid reeglitega, tutvusid olümpia spordialadega. Golfiväljaku ja -mänguga.

Põhitiimis olid 6-7a tuulekratid, toetamas ja jõudumööda aitamas 3-4a tuulekratid.

Väljakutse lahendusena kogusime 38punkti + 2 lisapunkti. Lapsed arvestasid ka Dashi rajal eksimusi.

 

RoboOlümpia 2019 Dash missioon (osalesid 3-7a tuulekratid)

Ozobot ja loovad rajad (Tuulekratid)

Kui nooremad tuulekratid õppisid kevade tunnuseid, siis koolieelikud kinnistasid oma teadmisi kõikidest aastaaegadest. Nooremate kõrval mängisid ka nemad päikesepõnnide loodud plakati läbi.

Tähelepanuväärne oli aga laste loovus. Tuulekratid hakkasid ise robotile radasid tegema. Mõned vahvad värvilised rajad ja lapsed hakkasid mõtet edasi arendama, paberteibi abil ühendati kõik rajad omavahel.

Arenes loovus, meeskonnatöö, kannatlikkus, üksteisega arvestamine, üksteise kuulamine ja üksteisele oma tegevuse selgitamise oskus.

6-7a tuulekratid

Robot Ozobot, kevad ja selle tunnused (Tuulekratid)

Päikesepõnnidtegid vahva Ozobot raja ja lubasid ka 3-4a tuulekrattidel robotiga mängida ning kevade tunnuseid mängu käigus õppida, nimetada ja märgata.

Lapsed nimetasid kevade tunnuseid, leidsid õige pildi. Lapsed olid kannatlikud, ootasid oma järjekorda. Kuulasid kaaslast ja jutustasid ka ise iga pildi kohta.

3-4a tuulekratid

Tutvumine Dashiga

ITähejütside rühmas oli põnevust ja uudistamist, sest esimest korda tuli külla robot Dash, nimeks Spunk. Selle abi lproovisid lapsed korjata kokku põrandale laotatud tähed, millest hiljem sai teha sõna ja seda kokku lugeda.

Peab ütlema, et ei olnud kerge see juhtimine. Ei tahtnud algul sõna kuulata. Tüdrukutel tuli isegi paremini välja, eriti meeldis Laurele.

Ozobot -Kevade tunnused. Päikesepõnnide (3-4-aastased) lapsed panid mööda rada ozoboti liikuma ning pildi juures toimus arutelu, kas see sobib kevadega kokku või mitte.

Bee-Bot "Raamatute peategelased ja number"

Päikesepõnnid vaatasid muinasjutu nädalal tuttavamaid raamatuid ning arutasime, kes on raamatu peategelased ja mitu neid on. Lapsed otsisid matilt raamatule vastava tegelase ning numbri, mitu peategelast selles muinasjutus on.

PILVEPÕNNID UURIVAD VERERINGET, Ozobot kehastab ühte tubil vereliblet. SÜDA. Mida ta teeb? VERESOONED. Kuidas veri neis liigub ja miks on neid vaja? Kuidas liigub toit meie sees? Joonistame inimese ja paigutame südame . Südamest joonistame veresooned erinevatesse kehaosadesse. Saame teada, et südamest läheb ringlema helepunane, hapnikuga veri ja tagasi tuleb tumedam veri koos mürgise süsihappegaasiga. Teeme ühe hooksa tantsu ja paneme käe oma südamele. Tunneme kuidas see lööb. Süda on nagu mootor, mis pumpab verd, et meie keha saaks liikuda.

Pilvepõnnid Dashiga lugemist harjutamas.

Sõna ladumine Dashi abiga. Lapsel pilt. Häälime pildil oleva sõna. Dashi abiga leiame tähed ja laome sõna.

Pilvepõnnid Eestit avastamas koos Blue-Botiga. 5-6 aastased. Eestil on jälle sünnipäev. Juba 101 aastane. Tuletame meelde millised sümbolid kuuluvad meie riigile. Lipp, lind, lill…. Vaatame Eesti kaarti. Kus on saared, järved, linnad - nimetame neid. Kus on meie kodukoht. Nimetame tuttavaid kohti ja leiame neid kaardilt Blue botid Liisu ja Sipsik rändavad kohtadesse, mida lapsed teavad või kus elavad neile tuttavad inimesed.

Robot Dash, sõbrapäev ja vahvad suled (Tuulekratid)

Lapsed tutvusid uue robotiga, harjutasid roboti juhtimist tahvelarvuti abil.

Lapsed tegid meeskonnatööd, orienteerusid ruumis, arvestasid üksteisega, võtsid järjekorda ning olid kannatlikud. Lapsed said teada sõbrapäeva kohta, olid ise sõbralikud ja jagasid üksteisele häid sõnu.

Lapsed puhusid oma valitud sulgesid õhus ja juhtisid nende liikumist põrandal. Oli vahva ja mänguline tegevus.

Bee-Bot mesilane numbrid ja arvud 1-3, koduloomad, -linnud, kujundid ja värvid (Tuulekratid)

Lapsed kinnistasid koduloomade ja - lindude nimetusi ning nende hääli. Lapsed loendasid ja püüdsid arvu seostada numbriga 1-3. Lapsed tutvusid kujunditega (ring, ruut, kolmnurk) ja kinnistasid värve (sinine, punane, kollane).

 

Laps valis, milliseid loomi tema matilt koguma hakkab, loendas tegevuse käigus, mitu looma kokku on, palju on tema juures pesas ja palju veel Bee-Bot matil. Pesa oli sel korral kindel kujund.

Robot Dash, tähed, sõnad ja laused (Tuulekratid)

Laps kuulas sõna või 3-sõnalist lauset. Jättis meelde ning häälis.

Laps juhtis roboti teiste tähtede seast häälikule vastava tähe juurde. Ladus tähed alusele sõnaks või sõnadest lauseks kokku. Laps luges oma tähed sõnaks või lauseks ning seejärel kirjutas paberile.

 

Lastele mäng väga meeldis. Nad olid tõeliselt tähelepanelikud ja huvitatud üha keerulisematest sõnadest ja koguni ka lausetest.

Tähejütsid kordavad tähti ja numbreid

Lasteaias on uued robootika vigurid Blue- Botid. Lastele meeldivad nad väga, sest nad on värviliste tuledega ja lõbusad.

Tähejütside rühma lastel aga hakkab kujunema oskus loendada samme. Mõned saavad aru,  kuidas jõuda soovitud punkti ja kuidas sooritada pöördeid. Eelmisel aastal oli see veel küllalt raske, kuid eks nüüd ollakse juba suuremad ka (4- 5aastased). Lapsed tegutsevad sageli  vabal ajal ja suure õhinaga.

Muidugi on olemas ka reeglid, mida tohib ja mida mitte Blue- Bottidega ette võtta. Nad on meil ju õrnakesed! Eriti tore, et kõigil on nimed ja nii mõnigi suudab neid juba kokku veerida.

Järgmisena tasuks ehk katsetada ka programmeerimisplaadikestega, mis on veidi keerulisem variant.

Kuidas küll M- täheni jõuda? Oh, see on imelihtne!

Mis nimi sinul on? Minu oma on Spunk!

Kas tagurpidi käik on sees?

Bee-Bot "Kodulooma lapsed" (Päikesepõnnid 3-4-aastased). Iga laps valis loosiga ühe kodulooma pildi, ütles, kes on pildil ning näitas, milline on selle looma laps Bee-Boti matil. Õpetaja ütles, kuidas erinevate loomade lapsi nimetatakse ning lapsed kinnistasid neid nimetusi Bee-Boti mängu abil. Lastele tegevus meeldis ning järgmisel päeval olid ühel lapsel juba kõik loomalaste nimed meeles.

Ozobot "Kes on pildil" (Päikesepõnnid 3-4-aastased). Lapsed valisid korda-mööda ühe ozoboti raja, millel ozobot liikuma hakkas. Lapsed jälgisid ozoboti erinevaid värve ning raja lõpus nimetasid, mis loom on pildil (karu, jääkaru, põder ja põhjapõder). Õpetaja vestles lastega, kus need loomad elavad ja kes magab talveund, mida nad söövad. Kui ozobot jõudis raja lõppu, said lapsed ülesandeks oma rebimis- ja kleepimistöö "Pruunkaru" välja lõigata.

Bee-Bot "Metsloomad" (Päikesepõnnid 3-4-aastased). Laps valis matilt ühe pildi välja, loendas koos õpetajaga, mitu sammu selle pildini on ning pani Bee-Boti tööle. Õige pildi juurde jõudes toimus arutelu, kus see loom elab, kas ta magab talveund.

Ozobot - värvused, numbrid, hulgad (Päikesepõnnid 3-4-aastased). Lapsed valisid ühe numbri, mille rajale ozobot liikuma läks. Lapsed jälgisid ja nimetasid erinevaid värve, milliseks ozobot muutus. Raja lõpus loendasid lapsed koos õpetajaga loomi ja putukaid, toimus arutelu, kes kus elab. Iga laps otsis numbrikaartide seast hulgale vastava numbri.

Bee-Bot - Inimese kehaosad ja meeleelundid 3-7a (Tuulekratid)

6-7a tegid 3-4aastastele mängu. Selgeks said kehaosade nimetused, meeleelundid ja nende ülesanded. Lapsed loendasid ja tutvusid numbritega 1 ja 2. 6-7aastased häälisid, veerisid, kujundasid mängu detaile, arvutasid 5-piires. Lapsed ootasid oma järjekorda, olid tähelepanelikud ja koostöös.

Ozobot - minu sünnipäev, aastaaeg ja aastaajale vastavad 3 kuud (Tuulekratid)

Laps sai selgeks ja kinnistas oma sünnipäeva. Kinnistas aastaaegade nimetusi, leidis skeemi lugedes aastaajale vastavad kuud. Laps tegi ärakirja, kuulas tööülesannet ja täitis seda, küsides vajadusel selgitusi. Laps õppis lugema Ozobot roboti liikumisskeemi ja joonistas seda järgi .

Ozoboti tegevused

Päikesepõnnide rühm 6-7-aastased Nädala teema: KULDNOKK RÕÕMSALT VILISTAB, PÕRNIKAS NÜÜD PÕRISTAB Lõimitud tegevus (keel ja kõne, kunst, matemaatika, mina ja keskkond) Eesmärgid: Laps oskab teistega arvestada ja teha koostööd. Laps oskab kirjeldada ja joonistada tuttavate putukate, loomade ja

Kevad tulnud taas

Arutelu kevadele iseloomulikest tunnustest, tegevustest kevadel.

 Eesmärgid:

Laps teab kevade tunnuseid.

Laps on tähelepanelik ning keskendub tegevusele.

Laps oskab oodata oma korda.

Laps arvestab oma kaaslastega ning osaleb meeskonnatöös.

Laps orienteerub ruumis.

Laps oskab kasutada Go rakendust.

Laps oskab robotile käskusid anda.

 Analüüs:

 

Lapsed moodustasid kaks meeskonda, kuna kasutasime kahte Dash robotit. Õpetaja pani sildid rühma põrandale laiali ning lisas ka takistusi. Siltide peal olid kirjas kevade tunnused ja mõni silt oli ka teiste aastaaegade tunnustega – laps pidi olema tähelepanelik ning lugema, mis kirjas on, et otsustada, kas viia see robotiga oma meeskonna juurde. Lapsed olid tegevusest väga huvitatud ning kaaslased elasid kaasa – ergutasid ja kõndisid robotiga kaasa ning juhendasid üksteist. Kuna rühmas oli palju lapsi kohal ja kõik osalesid korraga mängus, siis ooteaeg kujunes lastel pikaks, sest mõni laps vajas roboti juhtimiseks rohkem aega. Robootika tegevust on lihtsam teha väiksema grupiga, aga muidu lastele tegevus meeldis ning mängu lõpus kogunesid meeskonnad uuesti kokku ning arutlesime uuesti kevade tunnuste üle ning leidsime üheskoos, mis ei sobinud nende hulka. Mäng aitas lastel kevade tunnuseid kinnistada ning meeskonnatööd harjutada, mis õnnestus seekord väga hästi.

Dash ja ringrada (Tuulekratid)

Meeskonnatöö, loovus ja orienteerumine ruumis.
Vahendid - Dash, tahvelarvuti, vabalt valitud vahendid (pliiatsid)
 
Ülesanne oli lastel ehitada põrandale Dash robotile rada nii, et algus ja lõpp oleksid samas kohas. Lapsed leppisid omavahel kokku, kuidas ja millest ehitavad, kus toimub pööramine jne. Lapsed ise leppisid kokku reegleid: Nt Kuidas ring käib, et raja pihta ei tohi minna. Lapsed moodustasid järjekorra. Kõik lapsed läbisid Dash robotiga edukalt ringraja.

Dash ja tehted. Sõbraga arvutamas (Tuulekratid)

Arvutamine - numbrid ja arvud 1-6, tehtemärgid "+" "-" ja "=", ruumis orienteerumine, kordinatsiooni arendamine, tähelepanu, oma järjekorra ootamine
Vahendid - robot Dash, tahvelarvuti, numbripildid, sedelid tehetega

Lapsed tekitasid järjekorra, võtsid loosiga sedelil, millel oli "+" või "-"

Lego WeDo - ehitamine juhendi järgi (Tuulekratid)

Juhendi järgi roboti ehitamine - juhendi lugemine, lego klotside leidmine, värvi tundmine, loendamine, klotsi õige asendi ja asukoha leidmine, tähelepanu arendamine, oma järjekorra ootamine.
 
Tegevus: Lapsed ehitasid juhendi järgi Lego WeDo robotit kasutades tahvelarvutit. 
 
Lapsed ootasid põnevusega tahvli kasutamist. Kõik olid õhinas planeeritavast tegevusest. Jagasime grupid. Grupi liikmed jagasid iseseisvalt end järjekorda ja kordamööda sai iga laps lugeda juhendit, leida vajaliku klotsi ja ehitada robotit kuni valmimiseni. Robot sai valmis, liikuma seda veel ei saanud, selgus, et robot vajab eelnevalt patareisid või laetud akut, seega sellel hetkel mäng robotiga jäi ootele. Lapsed veendusid, et alati ei saa kõike ja kohe. Lapsed tutvusid robotiga ning akuga, mille laadima panime.

Tutvumine Lego WeDo-ga (Tuulekratid)

Legode sorteerimine - Leia sobiv, loendamine, juhendi lugemine, tähelepanu arendamine
Vahendid - WeDo Lego klotsid ja kleebised
 
Tegevus: Uus Lego WeDo karp rühmas - ettevalmistus edasisteks tegevusteks. Lapsed, väikestes gruppides, sorteerisid lego klotse juhendi järgi karpi. Juhendiks oli paberkandjal pilt. Lisana kleepisid lapsed juhendi järgi igasse karbi sahtlisse kleebise, mis näitas klotside arvu ja paigutust.
 
Lapsed ootasid väga, millal on nende kord sorteerida. Tegevus nõudis tähelepanu ja keskendumist. Lapsed olid väga innukalt ja tõsiselt tegevuse juures. 

Robootika Tähejütside rühmas

Sellel pildil on uued noored Tähejütsid tutvumas Mesilasega ja uurimas, kuidas teda saab juhtida ja mida ta meile näitab. Lapsed õpivad mõisteid üleval- all, ees-taga, vasakul- paremal. Kuna kohe on Eestimaa sünnipäev lähenemas, siis kinnistame ka Eesti sümboolikat. Samuti kordame kujundite nimetusi ja omadusi, mõisteid laiem-kitsam, kõrgem- madalam. Kas oskad juhtida mesilast sinna, kuhu parajasti soovid? Aga sinna, kuhu õpetaja ütleb? Kuidas seda teha? Selleks peab aru saama, mitu sammu mesilane peab liikuma, kas otse või tuleb ka pöördeid teha.

Mõnel lapsel tuleb see juba päris hästi välja!

 

 

Bee-BOT ROBOTI MATERJALIDE VALMISTAMINE. Materjal – vana rulookardin. Tegevus: Materjali mõõtmine Bee-Bot roboti jaoks, sammude ettevalmistamine, joonimine. Õppetegevuse materjal/matemaatika. Numbrimärkide kinnistamine, matemaatiliste mõistete kinnistamine – all –üleval-paremal-vasakul, geomeetriliste kujundite kinnistamine, liitmise, lahutamise, hulgamärkide tutvustamine. Tegevus. Matemaatika tunni osa – rühmatöö. Laps otsib vastavalt ülesandele õige kujundi, matemaatilise märgi. Loendab algselt õpetaja abiga samme õige kujundi juurde jõudmiseks, hiljem iseseisvalt. Tulemus: Lastele väga tegevus meeldis, eriti oluline oli, et sai muukeelseid lapsi aktiviseerida nimetama/leidma numbreid, geomeetrilisi kujundeid ja eesti keeles loendama. Tegevus on mõeldud tunniosana ja individuaalselt õhtusel või hommikusel ajal väikeste gruppide kaupa.

Lainekratid, vanus 5-6aastat. Häälikuõpe koos Bee-botist sõbraga. Lapsed valivad välja pildi, liiguvad mesilasega sinna ja häälivad sõna ning ütlevad hääliku asukoha sõnas.

Pangapealse LasteaedÕpetaja : Helgi RannuVanus:6-7 Vahendid:Learn to Learn Lego klotsid Teema: Superkonstruktsioonid/lõimitud tegevus ehitiste ja kõrghoonete kinnistamiseks Tegevus: Paaristööna valmib kõrge torn, ülesandeks kasutada võimalikult palju klotse, samas tagades torni stabiilsust. Arutelu

Targalt ja turvaliselt netis

Pangapealse LasteaedÕpetaja: Eva Lank Vanus: 6-7 Teema: "Targalt ja turvaliselt internetis" Kahe nädala jooksul tegime lastega nutiteemalise videointervjuu. Lapsed lahendasid õpetaja koostatud nutiteemalist ristsõna, meisterdasid taaskasutatavatest materjalidest erinevaid nutiseadmeid ning mängisid

Pangapealse LasteaedÕpetaja: Eva Lank
Vanus: 6-7
Individuaaltöö Learn to Learn Legodega
Teema: Mis või kes on selle hääliku/silbi taga?
Laps valis hääliku, andis oma ehitisele nimetuse ja ütles, kus asub nimetuses valitud häälik. Valmisid mitmed sillad, autod, kloun, karussell, banaan, rebane, labidas, öökull, elevant ja dinosaurus.

Bee-Bot - sünkroonis liikumine (Tuulekratid)

Bee-Bot'de sünkroonis liikumine - vasak, parem, edasi, tagasi, loendamine, tähelepanu
 
Mängu käik: Lapsed kuulasid käsklusi (edasi, tagasi, vasak, parem), loendasid käike ja jälgisid, et vajutaks õiget suuna nuppu. Bee-Bot robotid pidid liikuma üheaegselt sünkroonis.
 
Lastele väga meeldis, tekitas elevust, kui läks sassi, oli nalja kui palju.

 

Bee-Bot - Suurem, väiksem, võrdne (Tuulekratid)

Mäng "Ahne lind" Idee, linnuke armastab süüa sealt poolt, kus on rohkem. Kui on võrdne, paneb tiivad rinnale ja ei soovi kummastki hulgast süüa.
Vahendid: 2 täringut, märgid suurem, väiksem, võrdne, väikesed nupud ja Bee-Bot
 
Mängu käik: Laps veeratab kahte täringut (nt saab 3 ja 5) Loendab vastava arvu nuppe. Põrandal on märgid (linnud nokk lahti ühele ja teisele poole ja nokk kinni, tiivad rinnal märgina =) Laps paigutab vastava arvu nuppe ühele ja teisele poole märki (leiab sobiva). Annab Bee-Botile käskluse jõuda moodustatud võrdusenija seejärel loeb matemaatilist lauset. Nt 3 on vähem kui 5
 
Lapsed said mängule ruttu pihta ja mängisid hea meelega kaasa. Jälgisid ka teiste moodustatud hulkasid ja jälgisid, kas Bee-Bot jõuab õigesse punkti.

Maja ehitamine (Tuulekratid)

Paar, loendamine, leia sobivad, tähelepanu
 
Mäng: Korstna ladumine paarikaupa.  Peale ülesande täitmist vabateemaline ehitamine
 
Lapsed naudivad legodest ehitamist. Ootavad järgmist korda.

Kordasime kella õppimist, pool- ja täistunnid. Laps ütles peast ühe kellaaja, siis otsis õige pildi üles ning seadistas Bee Boti vastavale kella pildile.

väiksed õpetajad

Tähejütside rühma lapsed (3- 4a.) on võtnud nõuks õpetada Mesilasele koduloomi ja kuidas loendada. Mesilane on ju muidu küll päris tark ja nutikas, aga mõnikord ei tea ka kõige lihtsamaid asju. Õnneks on olemas lapsed, kes seda talle õpetada oskavad.

Näiteks ei tunne Mesilane veel ühtegi looma, rääkimata siis, kes neist on kodu- ja kes metsloom. Samuti ei oska ta üldse loendada: kas pildil on 1 lill või 5 lille, sellest ta üldse aru ei saa. Küll see on naljakas!
Nii see Mesilase õpetamine meil käibki.

Eesmärgid: Laps oskab legosid sorteerida juhise järgi.Laps keskendub oma tegevusele.
Laps arvutab 5 piires - mitu osa on karbis olemas, mitu puudu.
Laps orienteerub paberil ning oskab lego osa õigesse karpi panna.  Analüüs: Lapsed olid väga keskendunud oma tegevusele ja rääkisid, et tahavad juba ehitama hakata. Väga tähelepanelikult järgiti juhist, kuhu kasti milline lego osa peab minema, vahepeal aeti ka näpuga järge, võrreldi pilti ja klotsi, kas need on ikka samad, ühesugused. Kui üks laps hakkas sorteerima, tuli teine kohe uudistama, mida tehakse ja hakkas samuti sorteerimisega tegelema. Lõpus vaatasid lapsed ka numbrit, mitu osa peab olema ning loendasid olemasolevad klotsid kastis üle. Lapsed olid tegevusest väga huvitatud ning tegevus toimus väga süvenenult ning rahulikult.

Tegevused Bee-Botiga. Eesmärgiks aastaajad, ilmanähtused ja värvid. vanus 4.5 aastased

Eesmärk erinevad toidud ja toitained, vanus 6-7 aastased

Erinevate teemade kordamine. värvid, ilmastikunähtused ja aastaajad. vanus 3-4 aastased

Eesmärk: tähestik ja oma nime tähtede leidmine, vanus 4-5 aastat

Volli ja Rassu esimesed katsetused

Eesmärgiks oli tutvuda Dashi robotitega. Õppida neid liigutama, tunnetada kiirust ja jõuda sihtkohta.
Analüüs: Lapsed olid uutest robotitest väga põnevil, raske oli oma järjekorda oodata :)
Alguses olid lapsed väga enesekindlad ja õpetasid teisi, et miks sa inna ei lähe, miks nii teed jne. Alles siis kui ise said proovida, said aru, et see juhtimine ei olegi kõige kergem ja vajab oskuslikku lähenemist.

Õpituba õpetajatega. Tutvume uute robotitega ja paneme nad liikuma ja muusikat mängima. Õpetajad olid põnevuses, kuid samas oli veidi ebakindlust uue maailma avastamisel

Bee-Bot esimesed katsetused

Eesmärk: Kujundid ja värvid. Vanus 3-4aastased