Tuulekrattide rühm osales RoboOlümpial. (3-7a tuulekratid)

Ühisel hääletusel valisid lapsed lahendamiseks algtaseme Dashi missiooni (https://roboolumpia.ee/missioonid.html#features3-11)

Lapsed arutlesid, tegid meeskonnatööd. Arvestasid reeglitega, tutvusid olümpia spordialadega. Golfiväljaku ja -mänguga.

Põhitiimis olid 6-7a tuulekratid, toetamas ja jõudumööda aitamas 3-4a tuulekratid.

Väljakutse lahendusena kogusime 38punkti + 2 lisapunkti. Lapsed arvestasid ka Dashi rajal eksimusi.

 

RoboOlümpia 2019 Dash missioon (osalesid 3-7a tuulekratid)

Ozobot ja loovad rajad (Tuulekratid)

Kui nooremad tuulekratid õppisid kevade tunnuseid, siis koolieelikud kinnistasid oma teadmisi kõikidest aastaaegadest. Nooremate kõrval mängisid ka nemad päikesepõnnide loodud plakati läbi.

Tähelepanuväärne oli aga laste loovus. Tuulekratid hakkasid ise robotile radasid tegema. Mõned vahvad värvilised rajad ja lapsed hakkasid mõtet edasi arendama, paberteibi abil ühendati kõik rajad omavahel.

Arenes loovus, meeskonnatöö, kannatlikkus, üksteisega arvestamine, üksteise kuulamine ja üksteisele oma tegevuse selgitamise oskus.

6-7a tuulekratid

Robot Ozobot, kevad ja selle tunnused (Tuulekratid)

Päikesepõnnidtegid vahva Ozobot raja ja lubasid ka 3-4a tuulekrattidel robotiga mängida ning kevade tunnuseid mängu käigus õppida, nimetada ja märgata.

Lapsed nimetasid kevade tunnuseid, leidsid õige pildi. Lapsed olid kannatlikud, ootasid oma järjekorda. Kuulasid kaaslast ja jutustasid ka ise iga pildi kohta.

3-4a tuulekratid

Tutvumine Dashiga

ITähejütside rühmas oli põnevust ja uudistamist, sest esimest korda tuli külla robot Dash, nimeks Spunk. Selle abi lproovisid lapsed korjata kokku põrandale laotatud tähed, millest hiljem sai teha sõna ja seda kokku lugeda.

Peab ütlema, et ei olnud kerge see juhtimine. Ei tahtnud algul sõna kuulata. Tüdrukutel tuli isegi paremini välja, eriti meeldis Laurele.

Ozobot -Kevade tunnused. Päikesepõnnide (3-4-aastased) lapsed panid mööda rada ozoboti liikuma ning pildi juures toimus arutelu, kas see sobib kevadega kokku või mitte.

Bee-Bot "Raamatute peategelased ja number"

Päikesepõnnid vaatasid muinasjutu nädalal tuttavamaid raamatuid ning arutasime, kes on raamatu peategelased ja mitu neid on. Lapsed otsisid matilt raamatule vastava tegelase ning numbri, mitu peategelast selles muinasjutus on.

PILVEPÕNNID UURIVAD VERERINGET, Ozobot kehastab ühte tubil vereliblet. SÜDA. Mida ta teeb? VERESOONED. Kuidas veri neis liigub ja miks on neid vaja? Kuidas liigub toit meie sees? Joonistame inimese ja paigutame südame . Südamest joonistame veresooned erinevatesse kehaosadesse. Saame teada, et südamest läheb ringlema helepunane, hapnikuga veri ja tagasi tuleb tumedam veri koos mürgise süsihappegaasiga. Teeme ühe hooksa tantsu ja paneme käe oma südamele. Tunneme kuidas see lööb. Süda on nagu mootor, mis pumpab verd, et meie keha saaks liikuda.

Pilvepõnnid Dashiga lugemist harjutamas.

Sõna ladumine Dashi abiga. Lapsel pilt. Häälime pildil oleva sõna. Dashi abiga leiame tähed ja laome sõna.

Pilvepõnnid Eestit avastamas koos Blue-Botiga. 5-6 aastased. Eestil on jälle sünnipäev. Juba 101 aastane. Tuletame meelde millised sümbolid kuuluvad meie riigile. Lipp, lind, lill…. Vaatame Eesti kaarti. Kus on saared, järved, linnad - nimetame neid. Kus on meie kodukoht. Nimetame tuttavaid kohti ja leiame neid kaardilt Blue botid Liisu ja Sipsik rändavad kohtadesse, mida lapsed teavad või kus elavad neile tuttavad inimesed.

Robot Dash, sõbrapäev ja vahvad suled (Tuulekratid)

Lapsed tutvusid uue robotiga, harjutasid roboti juhtimist tahvelarvuti abil.

Lapsed tegid meeskonnatööd, orienteerusid ruumis, arvestasid üksteisega, võtsid järjekorda ning olid kannatlikud. Lapsed said teada sõbrapäeva kohta, olid ise sõbralikud ja jagasid üksteisele häid sõnu.

Lapsed puhusid oma valitud sulgesid õhus ja juhtisid nende liikumist põrandal. Oli vahva ja mänguline tegevus.

Bee-Bot mesilane numbrid ja arvud 1-3, koduloomad, -linnud, kujundid ja värvid (Tuulekratid)

Lapsed kinnistasid koduloomade ja - lindude nimetusi ning nende hääli. Lapsed loendasid ja püüdsid arvu seostada numbriga 1-3. Lapsed tutvusid kujunditega (ring, ruut, kolmnurk) ja kinnistasid värve (sinine, punane, kollane).

 

Laps valis, milliseid loomi tema matilt koguma hakkab, loendas tegevuse käigus, mitu looma kokku on, palju on tema juures pesas ja palju veel Bee-Bot matil. Pesa oli sel korral kindel kujund.

Robot Dash, tähed, sõnad ja laused (Tuulekratid)

Laps kuulas sõna või 3-sõnalist lauset. Jättis meelde ning häälis.

Laps juhtis roboti teiste tähtede seast häälikule vastava tähe juurde. Ladus tähed alusele sõnaks või sõnadest lauseks kokku. Laps luges oma tähed sõnaks või lauseks ning seejärel kirjutas paberile.

 

Lastele mäng väga meeldis. Nad olid tõeliselt tähelepanelikud ja huvitatud üha keerulisematest sõnadest ja koguni ka lausetest.

Tähejütsid kordavad tähti ja numbreid

Lasteaias on uued robootika vigurid Blue- Botid. Lastele meeldivad nad väga, sest nad on värviliste tuledega ja lõbusad.

Tähejütside rühma lastel aga hakkab kujunema oskus loendada samme. Mõned saavad aru,  kuidas jõuda soovitud punkti ja kuidas sooritada pöördeid. Eelmisel aastal oli see veel küllalt raske, kuid eks nüüd ollakse juba suuremad ka (4- 5aastased). Lapsed tegutsevad sageli  vabal ajal ja suure õhinaga.

Muidugi on olemas ka reeglid, mida tohib ja mida mitte Blue- Bottidega ette võtta. Nad on meil ju õrnakesed! Eriti tore, et kõigil on nimed ja nii mõnigi suudab neid juba kokku veerida.

Järgmisena tasuks ehk katsetada ka programmeerimisplaadikestega, mis on veidi keerulisem variant.

Kuidas küll M- täheni jõuda? Oh, see on imelihtne!

Mis nimi sinul on? Minu oma on Spunk!

Kas tagurpidi käik on sees?

Bee-Bot "Kodulooma lapsed" (Päikesepõnnid 3-4-aastased). Iga laps valis loosiga ühe kodulooma pildi, ütles, kes on pildil ning näitas, milline on selle looma laps Bee-Boti matil. Õpetaja ütles, kuidas erinevate loomade lapsi nimetatakse ning lapsed kinnistasid neid nimetusi Bee-Boti mängu abil. Lastele tegevus meeldis ning järgmisel päeval olid ühel lapsel juba kõik loomalaste nimed meeles.

Ozobot "Kes on pildil" (Päikesepõnnid 3-4-aastased). Lapsed valisid korda-mööda ühe ozoboti raja, millel ozobot liikuma hakkas. Lapsed jälgisid ozoboti erinevaid värve ning raja lõpus nimetasid, mis loom on pildil (karu, jääkaru, põder ja põhjapõder). Õpetaja vestles lastega, kus need loomad elavad ja kes magab talveund, mida nad söövad. Kui ozobot jõudis raja lõppu, said lapsed ülesandeks oma rebimis- ja kleepimistöö "Pruunkaru" välja lõigata.

Bee-Bot "Metsloomad" (Päikesepõnnid 3-4-aastased). Laps valis matilt ühe pildi välja, loendas koos õpetajaga, mitu sammu selle pildini on ning pani Bee-Boti tööle. Õige pildi juurde jõudes toimus arutelu, kus see loom elab, kas ta magab talveund.

Ozobot - värvused, numbrid, hulgad (Päikesepõnnid 3-4-aastased). Lapsed valisid ühe numbri, mille rajale ozobot liikuma läks. Lapsed jälgisid ja nimetasid erinevaid värve, milliseks ozobot muutus. Raja lõpus loendasid lapsed koos õpetajaga loomi ja putukaid, toimus arutelu, kes kus elab. Iga laps otsis numbrikaartide seast hulgale vastava numbri.

Bee-Bot - Inimese kehaosad ja meeleelundid 3-7a (Tuulekratid)

6-7a tegid 3-4aastastele mängu. Selgeks said kehaosade nimetused, meeleelundid ja nende ülesanded. Lapsed loendasid ja tutvusid numbritega 1 ja 2. 6-7aastased häälisid, veerisid, kujundasid mängu detaile, arvutasid 5-piires. Lapsed ootasid oma järjekorda, olid tähelepanelikud ja koostöös.

Ozobot - minu sünnipäev, aastaaeg ja aastaajale vastavad 3 kuud (Tuulekratid)

Laps sai selgeks ja kinnistas oma sünnipäeva. Kinnistas aastaaegade nimetusi, leidis skeemi lugedes aastaajale vastavad kuud. Laps tegi ärakirja, kuulas tööülesannet ja täitis seda, küsides vajadusel selgitusi. Laps õppis lugema Ozobot roboti liikumisskeemi ja joonistas seda järgi .

Ozoboti tegevused

Päikesepõnnide rühm 6-7-aastased Nädala teema: KULDNOKK RÕÕMSALT VILISTAB, PÕRNIKAS NÜÜD PÕRISTAB Lõimitud tegevus (keel ja kõne, kunst, matemaatika, mina ja keskkond) Eesmärgid: Laps oskab teistega arvestada ja teha koostööd. Laps oskab kirjeldada ja joonistada tuttavate putukate, loomade ja

Kevad tulnud taas

Arutelu kevadele iseloomulikest tunnustest, tegevustest kevadel.

 Eesmärgid:

Laps teab kevade tunnuseid.

Laps on tähelepanelik ning keskendub tegevusele.

Laps oskab oodata oma korda.

Laps arvestab oma kaaslastega ning osaleb meeskonnatöös.

Laps orienteerub ruumis.

Laps oskab kasutada Go rakendust.

Laps oskab robotile käskusid anda.

 Analüüs:

 

Lapsed moodustasid kaks meeskonda, kuna kasutasime kahte Dash robotit. Õpetaja pani sildid rühma põrandale laiali ning lisas ka takistusi. Siltide peal olid kirjas kevade tunnused ja mõni silt oli ka teiste aastaaegade tunnustega – laps pidi olema tähelepanelik ning lugema, mis kirjas on, et otsustada, kas viia see robotiga oma meeskonna juurde. Lapsed olid tegevusest väga huvitatud ning kaaslased elasid kaasa – ergutasid ja kõndisid robotiga kaasa ning juhendasid üksteist. Kuna rühmas oli palju lapsi kohal ja kõik osalesid korraga mängus, siis ooteaeg kujunes lastel pikaks, sest mõni laps vajas roboti juhtimiseks rohkem aega. Robootika tegevust on lihtsam teha väiksema grupiga, aga muidu lastele tegevus meeldis ning mängu lõpus kogunesid meeskonnad uuesti kokku ning arutlesime uuesti kevade tunnuste üle ning leidsime üheskoos, mis ei sobinud nende hulka. Mäng aitas lastel kevade tunnuseid kinnistada ning meeskonnatööd harjutada, mis õnnestus seekord väga hästi.

Dash ja ringrada (Tuulekratid)

Meeskonnatöö, loovus ja orienteerumine ruumis.
Vahendid - Dash, tahvelarvuti, vabalt valitud vahendid (pliiatsid)
 
Ülesanne oli lastel ehitada põrandale Dash robotile rada nii, et algus ja lõpp oleksid samas kohas. Lapsed leppisid omavahel kokku, kuidas ja millest ehitavad, kus toimub pööramine jne. Lapsed ise leppisid kokku reegleid: Nt Kuidas ring käib, et raja pihta ei tohi minna. Lapsed moodustasid järjekorra. Kõik lapsed läbisid Dash robotiga edukalt ringraja.

Dash ja tehted. Sõbraga arvutamas (Tuulekratid)

Arvutamine - numbrid ja arvud 1-6, tehtemärgid "+" "-" ja "=", ruumis orienteerumine, kordinatsiooni arendamine, tähelepanu, oma järjekorra ootamine
Vahendid - robot Dash, tahvelarvuti, numbripildid, sedelid tehetega

Lapsed tekitasid järjekorra, võtsid loosiga sedelil, millel oli "+" või "-"

Lego WeDo - ehitamine juhendi järgi (Tuulekratid)

Juhendi järgi roboti ehitamine - juhendi lugemine, lego klotside leidmine, värvi tundmine, loendamine, klotsi õige asendi ja asukoha leidmine, tähelepanu arendamine, oma järjekorra ootamine.
 
Tegevus: Lapsed ehitasid juhendi järgi Lego WeDo robotit kasutades tahvelarvutit. 
 
Lapsed ootasid põnevusega tahvli kasutamist. Kõik olid õhinas planeeritavast tegevusest. Jagasime grupid. Grupi liikmed jagasid iseseisvalt end järjekorda ja kordamööda sai iga laps lugeda juhendit, leida vajaliku klotsi ja ehitada robotit kuni valmimiseni. Robot sai valmis, liikuma seda veel ei saanud, selgus, et robot vajab eelnevalt patareisid või laetud akut, seega sellel hetkel mäng robotiga jäi ootele. Lapsed veendusid, et alati ei saa kõike ja kohe. Lapsed tutvusid robotiga ning akuga, mille laadima panime.

Tutvumine Lego WeDo-ga (Tuulekratid)

Legode sorteerimine - Leia sobiv, loendamine, juhendi lugemine, tähelepanu arendamine
Vahendid - WeDo Lego klotsid ja kleebised
 
Tegevus: Uus Lego WeDo karp rühmas - ettevalmistus edasisteks tegevusteks. Lapsed, väikestes gruppides, sorteerisid lego klotse juhendi järgi karpi. Juhendiks oli paberkandjal pilt. Lisana kleepisid lapsed juhendi järgi igasse karbi sahtlisse kleebise, mis näitas klotside arvu ja paigutust.
 
Lapsed ootasid väga, millal on nende kord sorteerida. Tegevus nõudis tähelepanu ja keskendumist. Lapsed olid väga innukalt ja tõsiselt tegevuse juures. 

Robootika Tähejütside rühmas

Sellel pildil on uued noored Tähejütsid tutvumas Mesilasega ja uurimas, kuidas teda saab juhtida ja mida ta meile näitab. Lapsed õpivad mõisteid üleval- all, ees-taga, vasakul- paremal. Kuna kohe on Eestimaa sünnipäev lähenemas, siis kinnistame ka Eesti sümboolikat. Samuti kordame kujundite nimetusi ja omadusi, mõisteid laiem-kitsam, kõrgem- madalam. Kas oskad juhtida mesilast sinna, kuhu parajasti soovid? Aga sinna, kuhu õpetaja ütleb? Kuidas seda teha? Selleks peab aru saama, mitu sammu mesilane peab liikuma, kas otse või tuleb ka pöördeid teha.

Mõnel lapsel tuleb see juba päris hästi välja!

 

 

Bee-BOT ROBOTI MATERJALIDE VALMISTAMINE. Materjal – vana rulookardin. Tegevus: Materjali mõõtmine Bee-Bot roboti jaoks, sammude ettevalmistamine, joonimine. Õppetegevuse materjal/matemaatika. Numbrimärkide kinnistamine, matemaatiliste mõistete kinnistamine – all –üleval-paremal-vasakul, geomeetriliste kujundite kinnistamine, liitmise, lahutamise, hulgamärkide tutvustamine. Tegevus. Matemaatika tunni osa – rühmatöö. Laps otsib vastavalt ülesandele õige kujundi, matemaatilise märgi. Loendab algselt õpetaja abiga samme õige kujundi juurde jõudmiseks, hiljem iseseisvalt. Tulemus: Lastele väga tegevus meeldis, eriti oluline oli, et sai muukeelseid lapsi aktiviseerida nimetama/leidma numbreid, geomeetrilisi kujundeid ja eesti keeles loendama. Tegevus on mõeldud tunniosana ja individuaalselt õhtusel või hommikusel ajal väikeste gruppide kaupa.

Lainekratid, vanus 5-6aastat. Häälikuõpe koos Bee-botist sõbraga. Lapsed valivad välja pildi, liiguvad mesilasega sinna ja häälivad sõna ning ütlevad hääliku asukoha sõnas.

Pangapealse LasteaedÕpetaja : Helgi RannuVanus:6-7 Vahendid:Learn to Learn Lego klotsid Teema: Superkonstruktsioonid/lõimitud tegevus ehitiste ja kõrghoonete kinnistamiseks Tegevus: Paaristööna valmib kõrge torn, ülesandeks kasutada võimalikult palju klotse, samas tagades torni stabiilsust. Arutelu

Targalt ja turvaliselt netis

Pangapealse LasteaedÕpetaja: Eva Lank Vanus: 6-7 Teema: "Targalt ja turvaliselt internetis" Kahe nädala jooksul tegime lastega nutiteemalise videointervjuu. Lapsed lahendasid õpetaja koostatud nutiteemalist ristsõna, meisterdasid taaskasutatavatest materjalidest erinevaid nutiseadmeid ning mängisid

Pangapealse LasteaedÕpetaja: Eva Lank
Vanus: 6-7
Individuaaltöö Learn to Learn Legodega
Teema: Mis või kes on selle hääliku/silbi taga?
Laps valis hääliku, andis oma ehitisele nimetuse ja ütles, kus asub nimetuses valitud häälik. Valmisid mitmed sillad, autod, kloun, karussell, banaan, rebane, labidas, öökull, elevant ja dinosaurus.

Bee-Bot - sünkroonis liikumine (Tuulekratid)

Bee-Bot'de sünkroonis liikumine - vasak, parem, edasi, tagasi, loendamine, tähelepanu
 
Mängu käik: Lapsed kuulasid käsklusi (edasi, tagasi, vasak, parem), loendasid käike ja jälgisid, et vajutaks õiget suuna nuppu. Bee-Bot robotid pidid liikuma üheaegselt sünkroonis.
 
Lastele väga meeldis, tekitas elevust, kui läks sassi, oli nalja kui palju.

 

Bee-Bot - Suurem, väiksem, võrdne (Tuulekratid)

Mäng "Ahne lind" Idee, linnuke armastab süüa sealt poolt, kus on rohkem. Kui on võrdne, paneb tiivad rinnale ja ei soovi kummastki hulgast süüa.
Vahendid: 2 täringut, märgid suurem, väiksem, võrdne, väikesed nupud ja Bee-Bot
 
Mängu käik: Laps veeratab kahte täringut (nt saab 3 ja 5) Loendab vastava arvu nuppe. Põrandal on märgid (linnud nokk lahti ühele ja teisele poole ja nokk kinni, tiivad rinnal märgina =) Laps paigutab vastava arvu nuppe ühele ja teisele poole märki (leiab sobiva). Annab Bee-Botile käskluse jõuda moodustatud võrdusenija seejärel loeb matemaatilist lauset. Nt 3 on vähem kui 5
 
Lapsed said mängule ruttu pihta ja mängisid hea meelega kaasa. Jälgisid ka teiste moodustatud hulkasid ja jälgisid, kas Bee-Bot jõuab õigesse punkti.

Maja ehitamine (Tuulekratid)

Paar, loendamine, leia sobivad, tähelepanu
 
Mäng: Korstna ladumine paarikaupa.  Peale ülesande täitmist vabateemaline ehitamine
 
Lapsed naudivad legodest ehitamist. Ootavad järgmist korda.

Kordasime kella õppimist, pool- ja täistunnid. Laps ütles peast ühe kellaaja, siis otsis õige pildi üles ning seadistas Bee Boti vastavale kella pildile.

väiksed õpetajad

Tähejütside rühma lapsed (3- 4a.) on võtnud nõuks õpetada Mesilasele koduloomi ja kuidas loendada. Mesilane on ju muidu küll päris tark ja nutikas, aga mõnikord ei tea ka kõige lihtsamaid asju. Õnneks on olemas lapsed, kes seda talle õpetada oskavad.

Näiteks ei tunne Mesilane veel ühtegi looma, rääkimata siis, kes neist on kodu- ja kes metsloom. Samuti ei oska ta üldse loendada: kas pildil on 1 lill või 5 lille, sellest ta üldse aru ei saa. Küll see on naljakas!
Nii see Mesilase õpetamine meil käibki.

Eesmärgid: Laps oskab legosid sorteerida juhise järgi.Laps keskendub oma tegevusele.
Laps arvutab 5 piires - mitu osa on karbis olemas, mitu puudu.
Laps orienteerub paberil ning oskab lego osa õigesse karpi panna.  Analüüs: Lapsed olid väga keskendunud oma tegevusele ja rääkisid, et tahavad juba ehitama hakata. Väga tähelepanelikult järgiti juhist, kuhu kasti milline lego osa peab minema, vahepeal aeti ka näpuga järge, võrreldi pilti ja klotsi, kas need on ikka samad, ühesugused. Kui üks laps hakkas sorteerima, tuli teine kohe uudistama, mida tehakse ja hakkas samuti sorteerimisega tegelema. Lõpus vaatasid lapsed ka numbrit, mitu osa peab olema ning loendasid olemasolevad klotsid kastis üle. Lapsed olid tegevusest väga huvitatud ning tegevus toimus väga süvenenult ning rahulikult.

Tegevused Bee-Botiga. Eesmärgiks aastaajad, ilmanähtused ja värvid. vanus 4.5 aastased

Eesmärk erinevad toidud ja toitained, vanus 6-7 aastased

Erinevate teemade kordamine. värvid, ilmastikunähtused ja aastaajad. vanus 3-4 aastased

Eesmärk: tähestik ja oma nime tähtede leidmine, vanus 4-5 aastat

Volli ja Rassu esimesed katsetused

Eesmärgiks oli tutvuda Dashi robotitega. Õppida neid liigutama, tunnetada kiirust ja jõuda sihtkohta.
Analüüs: Lapsed olid uutest robotitest väga põnevil, raske oli oma järjekorda oodata :)
Alguses olid lapsed väga enesekindlad ja õpetasid teisi, et miks sa inna ei lähe, miks nii teed jne. Alles siis kui ise said proovida, said aru, et see juhtimine ei olegi kõige kergem ja vajab oskuslikku lähenemist.

Õpituba õpetajatega. Tutvume uute robotitega ja paneme nad liikuma ja muusikat mängima. Õpetajad olid põnevuses, kuid samas oli veidi ebakindlust uue maailma avastamisel

Bee-Bot esimesed katsetused

Eesmärk: Kujundid ja värvid. Vanus 3-4aastased